Videon visar hur enkelt det är att parkera cykeln i PedalSlot-stället.


Fastsättning

  1.    Sväng vänster pedal framåt.
  2.    Säkerställ att pedalaxeln träffar spåret som finns på sidan av stället
  3.    Håll cykeln upprätt och skuffa den framåt -> vevarmen styrs in i stället

Ohje 421

Ohje 422

Den fastssatta cykeln står upprätt på båda hjulen och vänster vevarm står rak inuti stället. Cykeln kan lutas endast lite till vänster eller höger. Framåt och bakåt kan den bara röras några centimeter.

När vissa cyklar med fotbroms skall fästas, kan det krävas att man rör cykeln några gånger framåt och bakåt samtidigt som bakhjulet är ständigt fast i marken.


Låsning

Lås fast cykelramen i låspunkten på stället.


Frigörelse

  1.    Frigör låset
  2.    Greppa sadeln eller pakethållaren
  3.    Lyft upp bakhjulet och dra cykeln bakåt tills vevarmen kommer ut ur stället.

Ohje 423

Ohje 424

Mera information om PedalSlot-ställen.