Vardagscyklingen är i stark tillväxt och den ersätter personbilstrafiken i städerna. PedalSlot-ställen är speciellt designade för allmänt bruk. För platser som köpcentrum, kontors- och arbetsplatsfastigheter, skolor, boendeparkeringar, idrottsplatser samt infarts- och gatuparkeringar.

PedalSlot-ställen främjar cykling och ökar cykeltrafiken:

Säker låsning

 • Låsningspunkten är nära till hands och på en lämplig höjd.
 • Hållbara material och säkra konstruktioner förhindrar stölder.

Enkelt att lasta på föremål

 • Tack vare det unika stödet hålls cykeln stadigt på sin plats.
 • Varje cykel har en egen tydlig plats och cyklisterna behöver inte kämpa i ett trångt utrymme med andra cyklar.

Ett yttre som passar in i omgivningen

 • Cyklarna hålls fint radade
 • Utöver de färdiga modellerna finns en enastående möjlighet att förverkliga en egen stil – färger, form och t.o.m. Material.

Enkelt underhåll

 • Den enkla konstruktionen gör renhållningen lätt, vilket gör att cykelparkeringen fungerar bra även på vintern.
 • Lätt utbytbara delar möjliggör en snabb och förmånlig reparation av skadade ställ.
 • Material och konstruktioner som är anpassade för nordliga förhållanden håller länge och kräver lite underhåll.

Små monteringskostnader

 • I och med de nya lösningarna är montering snabb och förmånlig.
 • Även på krävande platser undgår man omfattande grundläggningsarbeten.

Effektiv utrymmesanvändning

 • Med mångsidiga monteringslösningar kan cykelparkeringen effektivt plockas isär och ordnas till platser där det förut inte varit möjligt.
 • Utrymmesanvändingen kan effektiveras utan att användbarheten lider.
 • Innovativa installationslösningar möjliggör att cykelplatsernas antal enkelt kan ändras enligt behov.