Cykelställs förenklade utseende smälter in som en del av den byggda miljön. De avskalade ställen ger ett städat intryck av omgivningen, genom att hålla de parkerade cyklarna i utmärkt ordning.

De dämpat eleganta modellerna passar huvudsakligen alla installationsalternativ, vilket möjliggör ett enhetligt utseende som kan tillämpas för olika parkeringsbehov.

För mera information klicka på ställets bild nedan. Bekanta dig även med andra ställsmodeller, så som duett-ställ med två cykelplatser.

Våra leveranser grundar sig på cyklisternas och kundens behov. Ett kundorienterat genomförande garanterar optimala parkeringslösningar. Vid kundspecifika ställ planerar vi förutom installationssalternativ också ställets utseende och andra egenskaper enligt era behov.