Duett-ställen har två cykelplatser och erbjuder fler möjligheter vid anordnandet av cykelparkeringen. Duett-ställs tredimensionalitet erbjuder nya lösningar när det kommer till ställningens utseende. Som installationsalternativ finns enskilt fristående ställningar, utanpåliggande installation och infälld installation.

För mera information klicka på ställets bild nedan. Bekanta dig även med andra ställsmodeller.

Våra leveranser grundar sig på cyklisternas och kundens behov. Ett kundorienterat genomförande garanterar optimala parkeringslösningar. Vid kundspecifika ställ planerar vi förutom installationssalternativ också ställets utseende och andra egenskaper enligt era behov.