PedalSlot-ställen planeras enligt cyklisternas och parkeringsorganisatörens behov.

Förutom ett utseende som passar in i miljön säkerställer den projektspecifika planeringen bästa slutresultat även när det gäller utrymmesanvändning, montering, underhåll samt livscykelkostnader.

Vår verksamhet är flexibel. Till ditt förfogande erbjuder vi omfattande dokumentation och stöd för en självständig planering av stället. Du kan också berätta för oss om ert parkeringsbehov så kan vi därefter planera cykelställen.

Behov

De grundläggande orsakerna bakom anordnandet av en cykelparkering kan variera, så som ökat kundflöde, en förbättring av arbetstillfredsställelsen eller bättre ordning i omgivningen.

Utgångspunkten för ett bra cykelställ är cyklistens behov – enkel och säker parkering av cykeln.

Saker som behöver tas i beaktande vid planeringen och anskaffningen av stället finns listade i <TBD>-dokumentet. Du behöver ändå inte hålla koll på allt, eftersom vi som experter försäkrar att alla detaljer tas i beaktande vid genomförandet.

Design

Ett cykelställ är inte bara en förvaring för cyklar. Det är en del av fasaden och har en inverkan på sin omgivning. Med PedalSlot-ställen kan du pigga upp, skapa upplyftande enkelhet eller harmoni. Eller kanske du vill berätta platsens historia eller föra fram varumärket?

I galleriet hittar du våra färdiga ställ-modeller samt exempel på prototyper och skisser.

Med PedalSlot-ställen kan du uppfylla dina egna idéer angående utseendet, vare sig det handlar om en mindre förändring på en redan färdig modell, eller ett helt nytt koncept. De bilder och skisser som finns i [download id=”81″] -dokumentet, gör det lätt att föra dina idéer vidare.

Vi vill erbjuda så fria händer som möjligt när det kommer till användning av färg, former, material och effekter. Vi hjälper dig gärna med planeringen – ta kontakt så funderar vi tillsammans på lämpliga idéer.

Planering och genomförande

Med PedalSlot-lösningarna är det lätt att ta fram ett fungerande cykelställ. Du kan planera dit cykelställ själv eller ge det som uppgift till oss. Före stället tillverkas säkerställer vi alltid dess tekniska funktionalitet och framställningsbarhet.

Även om cykelstället är i nyckelposition på cykelparkeringen, är det mycket mer man behöver ta i beaktande vid upprättandet av en parkering. PedalSlots lösningar erbjuder flexibla och mångsidiga verktyg för en omfattande planering av cykelparkeringen: <TBD>-dokument.

Förutom utseendet, är själva monteringssättet ett viktigt beslut i planeringen. Vid valet av installationslösning inverkar cykelställens placering, installationsunderlaget och möjligtvis sådant som berör underhållsarbete. Till vissa monteringsmetoder är det möjligt att få tilläggsegenskaper, vilka exempelvis ökar ställets flexibilitet eller underlättar underhållningen av den. Om det till ett cykelställ kommer ett flertal cykelplatser, bör deras antal och riktning i stället bestämmas.

PedalSlot-ställen tillverkas av våra finska, yrkeskunniga partners. På det här sättet kan vi säkra snabba leveranstider och cykelställ som är anpassade till nordliga förhållanden.

Hurudan cykelställ vill du ha?

Orsakerna bakom anordnandet av en cykelparkering varierar, men nyckeln till framgång ligger i de användarvänliga och platsanpassade PedalSlot-ställen.