Med rätt monteringsmetod erhåller man många fördelar. Viktigaste av dem är optimeringen av installationen och grundläggningsarbetet. I värsta fall består monteringen av många faser och dyrbar arbetstid. Med effektiva lösningar sköts monteringen snabbt och förmånligt.

Mångsidiga montagesalternativ möjliggör att ett ställ med samma utseende kan användas på ett flertal olika plats. En del av montageslösningarna ger även flexibilitet i det långa loppet, exempelvis vid omorganisering av cykelparkeringen.

Omega_3 002_500Fristående ställ

I ett fristående cykelställ finns oftast 3-6 cykelplatser som är fästa till en och samma stomme. Konstruktionen förlitar sig till stor del på marken och vid normal användning behöver den nödvändigtvis inte förankras. De ställ som är i allmänt bruk ankras oftast för att förhindra att ställen förflyttas.

I grundlösningen för de fristående PedalSlot-ställen fungerar ett stålrör som stomme, i vilken har fästs 3-6 cykelplatser. Konstruktionen stöds av ben vid båda ändarna av stommen. Benen fästs i stommen med dolda skruvar. Dessutom finns i benen hål för att man skall kunna förankra dem. Konstruktionen är lätt men stadig. På marknivå är konstruktionen enkel och därmed lätt att hålla städad. Vid behov kan stället plockas isär för förvaring eller flytt. Det finns ett flertal tilläggsegenskaper, exempelvis extra vikter eller ställ vars antal cykelplatser kan ändras.

Av PedalSlot-ställen finns särskilt massiva versioner med en eller två cykelplatser, även dessa kan göras fristående. Till de här hör bland annat en del av Duett-ställen.

Omega_3 209_500Utanpåliggande montage

Ställ som monteras på det här sättet lämpar sig för stadiga underlag, eftersom de ankras fast i underlaget. Med PedalSlot-ställen finns flera tekniska tillvägagångssätt. En enskild cykelplats ankras fast med en fästningsfläns. På en större fläns kan ett flertal cykelplatser sättas fast, då blir det totala antalet ankringar mindre och montering blir lättare. Istället för en stor fläns kan man även använda ett stålrör. I det här fallet är det då möjligt att dra nytta av tilläggsegenskaperna som finns listade i samband med fristående ställ.

 

 

 

Infällt montage

Vid ett infällt montage syns på markytan endast de enskilda cykelplatserna. Cykelställ har traditionellt gjutits fast i underlaget, eller genom att ett massivare stödelement sänkts ner i marken. Sådana installationer inkluderar flera arbetsfaser och är därför kostsamt. Som en billigare lösning erbjuder PedalSlot installationskenor som sänks ner i marken. Med skenorna kan arbetet utföras på en gång och de möjliggör även ett lågt slutresultat. Det här gör dem till ett utmärkt val för belagda områden.

Aim 101_500Väggmontage

Vid ett väggmontage fästs cykelplatsen på en vertikal yta eller ett objekt. I praktiken kan det vara en vägg, staket, mur, pelare osv. Installationen går snabbt när ytan är stabil, och marknivån förblir helt fri. Installationen kan även göras med hjälp av en stödram. Det här gör en installation möjlig även i de fall då ytan inte är tillräckligt stadig att fästa cykelplatsen på.

 

 

 

 

 

Integrering

PedalSlot-ställs stödmekanism kan även integreras med annat möblemang i gatubilden, som med exempelvis bänkar och planteringsbehållare. På det här sättet kan cykelparkeringen byggas upp helt utan monteringsarbete. Samtidigt är det möjligt att plocka isär och upprätta cykelparkeringen på andra ställen som folk besöker.

Teknisk utveckling

Vi utvecklar ständigt nya montagelösningar genom att förbättra redan befintliga lösningar. Vi arbetar även med att hitta helt nya metoder när det kommer till mer krävande platser, så som frusen mark eller mjukt underlag. Ta kontakt så hjälper vi dig att hitta den metod som bäst motsvarar behoven.